Zájezdy

Začalo to před téměř dvaceti léty v létě roku 1998, na zábřežském koupališti, kdy napadlo skupinku několika plovárenských povalečů „objevit“ a projít  pár zákoutí sousední České Republiky. I stalo se…