Kdo jsme

Kdy SRKS skutečně vznikla je velikou záhadou. Zápis z ustavujícího zasedání vlády je z 16.9.1990. To je také jediná jistota. Republika však žila již předtím, pouze písemné potvrzení schází. Jak ze zápisu z výše jmenované schůze vyplývá, vláda sáhla k této formě hlavně z důvodu písemného záznamu o trestech jednotlivých členů a jejich případného vymáhání v budoucnosti. Pouze ústní předávání zpráv narazilo na značnou sklerózu ministrů a muselo být nahrazeno písemnou formou.

Je vidět, že v trestech se objevují několikrát slova o opakované recidivě na zasedání vlády, což svědčí o tom, že vláda musela existovat minimálně již v roce 1989 a možná ještě dříve. Proto také p. ministr Oldřich Schwub zajistil pro vrcholové družstvo, které L.P. 1999 pokořilo mateřskou horu Králický Sněžník, občerstvení ve formě šampaňského po sestupu do základního tábora ve Starém Městě právě u příležitosti 10. výročí založení SRKS.

Berme tedy založení republiky v roce 1989 a to o weekendu 19. – 20. srpna.
   Ostatně všemu předcházela neobyčejná příprava. Již od konce 60. let bivakování na Králickém Sněžníku (Schwub, Kaňka, Bago, Pazourek, Baslar aj.). A potom slavnosti pití piva a každoroční překonávání osobních rekordů na Paprsku.

Po několikaletém odmlčení pokračovaly „Paprsky“ od roku 1975 nepravidelně a teprve od roku 1986 dostaly pevnější obrysy. To se již nepozorovaně tvořilo jádro SRKS, které vstřebávaje vše, co magické kouzlo mateřské hory a jejího okolí mohlo nabídnout, nenápadně do svého podvědomí umístilo onu kardinální myšlenku o Svobodné Republice Králický Sněžník.